Zawory MECAIR® seria 200

  • Producent: MECAIR
MECAIR® seria 200
Zawory membranowe MECAIR® przeznaczone są do aplikacji odpylania.
Służą do czyszczenia filtrów workowych, kopertowych i innych odwróconym
strumieniem impulsowym sprężonego powietrza.

Dane techniczne, rysunki wymiarowe oraz kody zamówieniowe - patrz załącznik