System ochronny AIR GUARD

  • Producent: PARKER
  • Czas realizacji: ok 5 dni roboczych
Urządzenie Parker AirGuard (bezpiecznik pneumatyczny)
zapewnia prostą, lecz skuteczną ochronę układów pneumatycznych
w przypadku pęknięcia węża lub przewodu rurowego ze sprężonym
powietrzem. Urządzenie natychmiast odcina dopływ sprężonego
powietrza do odbioru w razie przekroczenia zadanej wartości
progowej przepływu objętościowego. Wartość ta jest nastawiona
fabrycznie i pozwala na normalny dopływ sprężonego powietrza
do narzędzi pneumatycznych.
Gdy pobór powietrza przekroczy nastawioną wartość, np. gdy linia
pneumatyczna ulegnie uszkodzeniu, tłok znajdujący się wewnątrz
bezpiecznika natychmiast zamyka przepływ powietrza, chociaż
otwór upustowy pozwala na dalszy przepływ pewnej ilości powietrza.
Umożliwia to automatyczne przywrócenie ciśnienia zasilania
w odbiorze po naprawie uszkodzonej linii pneumatycznej.

Zasada działania:
Wlot powietrza do urządzenia oznaczono literą P (patrz
rysunek ). Powietrze opływa tłok (1) płynie dalej
poprzez gniazdo (3). Przepływ powietrza wokół tłoka
jest spowolniony, gdyż musi ono przepłynąć przez
wzdłużne rowki wykonane w zewnętrznej powierzchni
tłoka. Jeżeli przepływ jest zbyt duży, powietrze nie jest
w stanie opływać tłoka dostatecznie szybko, skutkiem
czego wywiera nacisk na tłok i pokonując sprężynę
(2) dosuwa go do gniazda. Maksymalny przepływ
zaznaczono na wykresie. Jeśli zaznaczona wartość
przepływu objętościowego zostanie przekroczona, np.
wskutek nagłego pęknięcia węża, dopływ powietrza
zostaje automatycznie odcięty, chociaż wewnętrzny
otwór upustowy pozwala na przepływ pewnej niewielkiej
ilości powietrza, dzięki czemu ciśnienie w linii może
automatycznie przywrócić bezpiecznik do stanu
początkowego po naprawie uszkodzenia.


Pełna specyfikacja techniczna i kody zamówieniowe - patrz karta katalogowa pdf