Zawory MECAIR® seria 200 AISI

  • Producent: MECAIR
Zawory membranowe MECAIR® przeznaczone są do aplikacji odpylania.
Służą do czyszczenia filtrów workowych, kopertowych i innych odwróconym
strumieniem impulsowym sprężonego powietrza.


Dane techniczne, rysunki wymiarowe oraz kody zamówieniowe - patrz załącznik