Przewody iskroodporne PU

  • Producent: Parker Legris
  • Czas realizacji: ok 5 dni roboczych
-20°C do +70°C, 14 bar, roboty spawalnicze, agresywna atmosfera, chłodnictwo
Charakterystyka: wysoka odporność na iskry, ścieranie trudne środowisko pracy

Aplikacje: maszyny przemysłowe, pneumatyka, spawalnictwo

Media: sprężone powietrze, chłodziwa, media przemysłowe

Materiały: poliuretan w osłonie PCV lub poliuretan single layer

Ciśnienie pracy: od 99% vacum do 14 bar
             
Temperatura pracy: -20°C do +70°C
                 
Opakowania: 25m i 100m pudełko kartonowe
                 

 

NORMY:

UL94 V-0 (Fire resistance)
DI: 2002/95/EC (RoHS),
2011/65/EC
RG: 1907/2006 (REACH