Parker P3T filtracja 0,01 µm rozmiary od 1/4" do 3"

  • Producent: PARKER
  • Czas realizacji: ok 5 dni roboczych
Filtracja 0,01 μm o wysokiej skuteczności

Rodzaj filtracji Koalescencyjna
Usuwanie cząstek (w tym wody
i aerozoli olejowych)
Do 0,01 mikrometra
Maksymalna resztkowa
zawartość oleju
w temperaturze 21°C
0,01 mg/m3
0,01 ppm (wag.)
Skuteczność filtra 99.9999%
Metody badań ISO 8573.2
ISO 8573.4
ISO 12500-1
Próbna koncentracja wlotowa
wg ISO 12500-1
10 mg/m3
Początkowe ciśnienie różnicowe
w stanie suchym
< 140 mbar (2 psi)
Początkowe ciśnienie różnicowe
w stanie nasycenia
< 200 mbar (3 psi)
Częstość wymian wkładu filtrującego Co 12 miesięcy
Klasa filtracji poprzedzającej 1 mikrometr