P1D do wysokich i niskich temperatur

  • Producent: PARKER
  • Czas realizacji: ok 10 dni roboczych
P1D do wysokich i niskich temperatur

Wersje do pracy w wysokich i niskich temperaturach otoczenia
Siłowniki P1D w całym zakresie średnic otworów (Ø32-125 mm) oferujemy w
wykonaniach specjalnych do pracy w niskich bądź wysokich temperaturach
otoczenia. Użyte w tych wersjach siłowników systemy uszczelnień,
materiały i smary są przystosowane do pracy w odpowiednich dla danej
wersji zakresach temperatur. Wersja wysokotemperaturowa nie posiada
tłoka magnetycznego (taki tłok traci własności magnetyczne w wysokich
temperaturach). Siłowniki niskotemperaturowe mają tłoki magnetyczne,
jednak należy pamiętać, że większość czujników może pracować w
temperaturach nie niższych niż – 25 °C (poniżej tej temperatury nie działają).
Zakresy temperatur otoczenia:
– Wersja niskotemperaturowa: -40°C do + 40°C.
– Wersja wysokotemperaturowa: -10°C do + 150°C, w szczycie do +200°C.