TTV

TTV
Hiszpański producent przpustnic klasy przemysłowej
Przepustnica 1150

Przepustnica 1150

przemysłowe instalacje wody zimnej i ciepłej ; wymienna wykładzina: EPDM; korpus: żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7 powłoka rilsan; dysk: stal nierdzewna ASTM A351 CF8M do DN100...

Przepustnica 1153

Przepustnica 1153

Zastosowanie: przygotowanie wody i zaopatrzenie w wodę, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, przemysł spożywczy, przemys stoczniowy,...

Przepustnica 1149

Przepustnica 1149

Zastosowanie: elektrociepownie, elektrownie wodne i nuklearne, przygotowanie wody....

Przepustnica 1152

Przepustnica 1152

Zastosowanie: oleje mineralne i roślinne, gazy, niearomatyczne węglowodory, tłuszcze zwierzęce i roślinne, powietrze...

Przepustnica 1151

Przepustnica 1151

Zastosowanie: oleje mineralne i roślinne, gazy, niearomatyczne weglowodory, tłuszcze zwierzęce i roślinne, powitrze...

Przepustnica 1156

Przepustnica 1156

Zastosowanie: oleje mineralne i roślinne, tłuszcze, zwierzęce i roślinne...

Przepustnica 1158

Przepustnica 1158

Zastosowanie: woda, woda morska...

Przepustnica 1147

Przepustnica 1147

Zastosowanie: Proszki, materiały ścierne oraz woda zanieczyśczona osadami, alkohole, aceton, środki spożywcze....

Przepustnica 1154

Przepustnica 1154

Zastosowanie: paliwa, kwasy, tuszcze, węglowodory,oleje mineralne i roślinne, biogaz.

Przepustnica 1157

Przepustnica 1157

Zastosowanie: czynniki nisko- i wysokotemperaturowe,środki spożywcze, sprężone powietrze , gaz

Przepustnica 1141

Przepustnica 1141

Zastosowanie: gaz -  certyfikat NF ROBGAZ

Przepustnica 1145

Przepustnica 1145

Zastosowanie: żrące ciecze (kwasy)...

Przepustnica 1155

Przepustnica 1155

Zastosowanie: żrące ciecze (kwasy) ...

Przepustnica 1144

Przepustnica 1144

Zastosowanie: sieci pożarowe i tryskaczowe.

Przepustnica 1163

Przepustnica 1163

Przepustnica międzykołnierzowa  tzp LUG z napędem ręcznym - dźwignia Zastosowanie: roztwory kwasów i zasad mineralnych, roztwory soli organicznych, alkohole, woda i woda morska....

Przepustnica 1164

Przepustnica 1164

Przepustnica międzykołnierzowa tzp LUG z napędem ręcznym - dźwignia Zastosowanie: przemys chemiczny i petrochemiczny np. benzyna bezolowiowa, ketony, aminy, freon 22(ograniczenia: para wodna i goràca woda max. 130 ºC)...

Przepustnica 1181

Przepustnica 1181

Przepustnica międzykołnierzowa typ LUG z napędem ręcznym - dźwignia Zastosowanie: dystrybucja gazu,...

Przepustnica 1111 ze stali węglowej

Przepustnica 1111 ze stali węglowej

Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym - dźwignia Zastosowanie: dymy, (spaliny), proszki (pyły). ...

Przepustnica 1112 ze stali nierdzewnej

Przepustnica 1112 ze stali nierdzewnej

Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym - dźwignia Zastosowanie: dymy, (spaliny), proszki (pyły). ...

Przepustnica 1113 - PN25

Przepustnica 1113 - PN25

Przepustnica ręczna z podwójnym mimośrodem Zastosowanie: Centralne ogrzewanie, energia geotermalna, przemysłowe urządzenia chłodnicze, stoczniowe, petrochemiczne....

Przepustnica 1114 - PN25

Przepustnica 1114 - PN25

Przepustnica ręczna z podwójnym mimośrodem Zastosowanie: Centralne ogrzewanie, energia geotermalna, przemysłowe urządzenia chłodnicze, stoczniowe, petrochemiczne....

Przepustnica 1150 z krańcówkami

Przepustnica 1150 z krańcówkami

Przepustnica  z napędem ręcznym + wyłącznik krańcowy...

Przepustnica 1153 z krańcówkami

Przepustnica 1153 z krańcówkami

Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym + wyłącznik krańcowy...

Przepustnica 1141 z krańcówkami

Przepustnica 1141 z krańcówkami

Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym + wyłącznik krańcowy. Zastosowanie: gaz - certyfikat NF GAZ. ...

Przepustnica 1150 pneumatyczna

Przepustnica 1150 pneumatyczna

Przepustnica międzykołnierzowa z siłownikiem pneumatycznym.Zastosowanie: roztwory kwasów i zasad mineralnych, roztwory soli organicznych, alkohole, woda i woda morska....

Przepustnica 1152 pneumatyczna

Przepustnica 1152 pneumatyczna

Przepustnica międzykołnierzowa z siłownikiem pneumatycznym.Zastosowanie: przemys chemiczny i petrochemiczny, przemys spożywczy,  przemys farmaceutyczny i kosmetyczny,...

Przepustnica 1153 pneumatyczna

Przepustnica 1153 pneumatyczna

Przepustnica międzykołnierzowa z siłownikiem pneumatycznym.Zastosowanie: roztwory kwasów i zasad mineralnych, roztwory soli organicznych, alkohole, woda i woda morska....

Przepustnica 1154 pneumatyczna

Przepustnica 1154 pneumatyczna

Przepustnica międzykołnierzowa z siłownikiem pneumatycznym.Zastosowanie: przemys chemiczny i petrochemiczny (ograniczenia: para wodna i goràca woda(max. 130 ºC), benzyna bezoowiowa,ketony, aminy, freon 22...

Przepustnica 1141 pneumatyczna

Przepustnica 1141 pneumatyczna

Przepustnica międzykołnierzowa do GAZU z siłownikiem pneumatycznym.Zastosowanie: dystrybucja gazu,...

Przepustnica 1145 pneumatyczna

Przepustnica 1145 pneumatyczna

Przepustnica międzykołnierzowa z siłownikiem pneumatycznym.Zastosowanie: przemys chemiczny, przemysł spożywczy, przemys farmaceutyczny i kosmetyczny, przemys celulozowo-papierniczy i drukarski....

Przepustnica 1111 pneumatyczna

Przepustnica 1111 pneumatyczna

Przepustnica z siłownikiem pneumatycznym dwustronnego lub jednostronnego działania.Zastosowanie: dym (spaliny),  proszki (pyły).  ...

Przepustnica 1112 pneumatyczna

Przepustnica 1112 pneumatyczna

Przepustnica z siłownikiem pneumatycznym dwustronnego lub jednostronnego działania.Zastosowanie: dym (spaliny),  proszki (pyły)  ...

Przepustnica 1113 pneumatyczna

Przepustnica 1113 pneumatyczna

Przepustnica dwu mimośrodowa z siłownikiem pneumatycznym jednostronnego lub dwustronnego działania.Przepustnica Zastosowanie: Centralne ogrzewanie, energia geotermalna, przemysłowe urządzenia chłodnicze, stoczniowe, petrochemiczne....

Przepustnica 1114 pneumatyczna

Przepustnica 1114 pneumatyczna

Przepustnica z siłownikiem pneumatycznym dwustronnego lub jednostronnego działania.Zastosowanie: Centralne ogrzewanie, energia geotermalna, przemysłowe urządzenia chłodnicze, stoczniowe, petrochemiczne....

Przepustnica 1150 elektryczna

Przepustnica 1150 elektryczna

Przepustnica międzykołnierzowa z siłownikiem elektrycznym. Zastosowanie: roztwory kwasów i zasad mineralnych, roztwory soli organicznych, alkohole, woda i woda morska....

Przepustnica 1153 elektryczna

Przepustnica 1153 elektryczna

Przepustnica międzykołnierzowa z siłownikiem elektrycznym. Zastosowanie: roztwory kwasów i zasad mineralnych, roztwory soli organicznych, alkohole, woda i woda morska....

Przepustnica 1152 elektryczna

Przepustnica 1152 elektryczna

Przepustnica międzykołnierzowa z siłownikiem elektrycznym.Zastosowanie: przemys chemiczny i petrochemiczny, przemys spożywczy,  przemys farmaceutyczny i kosmetyczny,...

Przepustnica 1154 elektryczna

Przepustnica 1154 elektryczna

Przepustnica międzykołnierzowa z siłownikiem elektrycznym. Zastosowanie: przemys chemiczny i petrochemiczny benzyna bezołowiowa, ketony, aminy, freon 22 (ograniczenia: para wodna i gorąca woda- max. 130 ºC)....

Przepustnica 1141 elektryczna

Przepustnica 1141 elektryczna

Przepustnica międzykołnierzowa z siłownikiem elektrycznym. Zastosowanie: dystrybucja gazu,...

Przepustnica 1160 elektryczna

Przepustnica 1160 elektryczna

Przepustnica międzykołnierzowa z siłownikiem elektrycznym. Zastosowanie: roztwory kwasów i zasad mineralnych, roztwory soli organicznych, alkohole, woda i woda morska....

Przepustnica 1111 elektryczna

Przepustnica 1111 elektryczna

Przepustnica międzykołnierzowa z siłownikiem elektrycznym. ...

Przepustnica 1112 elektryczna

Przepustnica 1112 elektryczna

Przepustnica międzykołnierzowa z siłownikiem elektrycznym....

Przepustnica 1184

Przepustnica 1184

Przepustnica międzykołnierzowa ręczna - Korpus 316 / Dysk 316 / Uszczelnienie EPDM...

9865000 TTV manszeta EPDM DN 40
netto: 40,65 zł
(brutto: 50,00 zł)
9865001 TTV manszeta EPDM DN 50
netto: 40,65 zł
(brutto: 50,00 zł)
9865002 TTV manszeta EPDM DN 65
netto: 50,41 zł
(brutto: 62,00 zł)
9865003 TTV manszeta EPDM DN 80
netto: 61,79 zł
(brutto: 76,00 zł)
9865004 TTV manszeta EPDM DN 100
netto: 69,11 zł
(brutto: 85,00 zł)
9865081 TTV manszeta EPDM high temp DN 50
netto: 77,24 zł
(brutto: 95,00 zł)
9865108 TTV manszeta NBR DN 40
netto: 77,24 zł
(brutto: 95,00 zł)
9865109 TTV manszeta NBR DN 50
netto: 77,24 zł
(brutto: 95,00 zł)
9865082 TTV manszeta EPDM high temp DN 65
netto: 82,11 zł
(brutto: 101,00 zł)
9865110 TTV manszeta NBR DN 65
netto: 87,80 zł
(brutto: 108,00 zł)
9865005 TTV manszeta EPDM DN 125
netto: 95,93 zł
(brutto: 118,00 zł)
9865006 TTV manszeta EPDM DN 150
netto: 103,25 zł
(brutto: 127,00 zł)
9865083 TTV manszeta EPDM high temp DN 80
netto: 103,25 zł
(brutto: 127,00 zł)
9865111 TTV manszeta NBR DN 80
netto: 103,25 zł
(brutto: 127,00 zł)
9831333 TTV rączka aluminiowa DN 80-100
netto: 108,13 zł
(brutto: 133,00 zł)
9865084 TTV manszeta EPDM high temp DN 100
netto: 111,38 zł
(brutto: 137,00 zł)
9865112 TTV manszeta NBR DN 100
netto: 111,38 zł
(brutto: 137,00 zł)
9831331 TTV rączka aluminiowa DN 40-50
netto: 113,01 zł
(brutto: 139,00 zł)
9831332 TTV rączka aluminiowa DN 65
netto: 113,01 zł
(brutto: 139,00 zł)
9831334 TTV rączka aluminiowa DN 125-150
netto: 113,82 zł
(brutto: 140,00 zł)
1196040 TTV adapter DN 40
netto: 120,33 zł
(brutto: 148,00 zł)
9865084 TTV manszeta EPDM high temp DN 125
netto: 139,84 zł
(brutto: 172,00 zł)
9865113 TTV manszeta NBR DN 125
netto: 139,84 zł
(brutto: 172,00 zł)
1196050 TTV adapter DN 50
netto: 141,46 zł
(brutto: 174,00 zł)
9865086 TTV manszeta EPDM high temp DN 150
netto: 162,60 zł
(brutto: 200,00 zł)
9865114 TTV manszeta NBR DN 150
netto: 162,60 zł
(brutto: 200,00 zł)
9865007 TTV manszeta EPDM DN 200
netto: 172,36 zł
(brutto: 212,00 zł)
9831335 TTV rączka aluminiowa DN 200
netto: 225,20 zł
(brutto: 277,00 zł)
1196065 TTV adapter DN 65
netto: 241,46 zł
(brutto: 297,00 zł)
9865230 TTV manszeta CARBOXYL. NBR DN 40
netto: 280,49 zł
(brutto: 345,00 zł)
9865115 TTV manszeta NBR DN 200
netto: 280,49 zł
(brutto: 345,00 zł)
9865231 TTV manszeta CARBOXYL. NBR DN 50
netto: 280,49 zł
(brutto: 345,00 zł)
9865050 TTV manszeta EPDM DN 250
netto: 295,93 zł
(brutto: 364,00 zł)
9865232 TTV manszeta CARBOXYL. NBR DN 65
netto: 302,44 zł
(brutto: 372,00 zł)
9865233 TTV manszeta CARBOXYL. NBR DN 80
netto: 302,44 zł
(brutto: 372,00 zł)
9865087 TTV manszeta EPDM high temp DN 200
netto: 313,01 zł
(brutto: 385,00 zł)
1196080 TTV adapter DN 80
netto: 318,70 zł
(brutto: 392,00 zł)
1196100 TTV adapter DN 100
netto: 322,76 zł
(brutto: 397,00 zł)
9865051 TTV manszeta EPDM DN 300
netto: 337,40 zł
(brutto: 415,00 zł)
9831336 TTV rączka aluminiowa DN 250
netto: 356,10 zł
(brutto: 438,00 zł)
9865116 TTV manszeta NBR DN 250
netto: 367,48 zł
(brutto: 452,00 zł)
1196125 TTV adapter DN 125
netto: 383,74 zł
(brutto: 472,00 zł)
9865234 TTV manszeta CARBOXYL. NBR DN 100
netto: 388,62 zł
(brutto: 478,00 zł)
1197050 TTV przekładnia DN 40-50
netto: 402,44 zł
(brutto: 495,00 zł)
1197065 TTV przekładnia DN 65
netto: 402,44 zł
(brutto: 495,00 zł)
1197100 TTV przekładnia DN 80-100
netto: 402,44 zł
(brutto: 495,00 zł)
1197150 TTV przekładnia DN 125-150
netto: 402,44 zł
(brutto: 495,00 zł)
1197200 TTV przekładnia DN 200
netto: 402,44 zł
(brutto: 495,00 zł)
9831337 TTV rączka aluminiowa DN 300
netto: 410,57 zł
(brutto: 505,00 zł)
9865117 TTV manszeta SILICONE DN 50
netto: 450,41 zł
(brutto: 554,00 zł)
9865235 TTV manszeta CARBOXYL. NBR DN 125
netto: 475,61 zł
(brutto: 585,00 zł)
1150040 SFERACO przepustnica DN 32-40
netto: 488,62 zł
(brutto: 601,00 zł)
1150050 SFERACO przepustnica DN 50
netto: 488,62 zł
(brutto: 601,00 zł)