Kable pneumatyczne

  • Producent: Parker Legris
  • Czas realizacji: ok 5 dni roboczych
-40°C do +80°C, 24 bar, pneumatyka mobilna, robotyka, procesy przemysłowe
Charakterystyka: odporność mechaniczna

Aplikacje: pneumatyka, robotyka, transport

Media: sprężone powietrze, smary, media przemysłowe

Materiały: rurki poliamidowe w kablu PVC

Ciśnienie pracy: od 99% vacum do 24 bar
             
Temperatura pracy: -40°C do +80°C
                 
Opakowania: 10m i 50m pudełko kartonowe
                  

 

NORMY:

Industrial
DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
DI: 97/23/EC (PED)
RG: 1907/2006 (REACH)
Performance and chemical resistance according to DIN 73378