Zawory sterujące

Zawór sterujący 3/2

Elektromagnetyczny zawór 3/2 przeznaczony jest do sterowania zaworami skośnymi serii PA.