Zawór kulowy 715XS pneumatyczny

  • Producent: SECTORIEL

Zawory kulowe przeznaczony do rurociągów cieczy przemysłowych do 63 bar ( 180 ° C ).

Zawory kulowe są przeznaczone do instalacji przemysłowych, ciepłowniczych i wodociągowych.

Budowa o korpusie dzielonym dwu częściowym. Zawór posiada korpus wykonany ze stali nierdzewnej ASTM A351 CF8M. Kula ze stali nierdzewnej ASTM A351 CF8M . Uszczelnienie PTFE z grafitem. Trzpień ze stali ASTM A182 F316 zabezpieczony przed wypchnięciem. Zawory posiadająhomologacje CE 97/23. Zawór wyposażony w płytkę ISO 5211 umożliwiającą łatwy montaż siłowników znormalizowanych.
Siłownik jest dost
ępny w wykonaniu jednostronnego działania lub ze sprężyną powrotną.

 

DOSTĘPNE MODELE

Rozmiar od DN 1/2” do DN3”

Połączenia:

- gwint wewnętrzny (BSP)

 

 

LIMITY UŻYTKOWANIA

Ciśnienie maksymalne medium PS : 63 bar do 3/4”
Ci
śnienie maksymalne medium PS : 50 bar do 1” do 11/4”
Ci
śnienie maksymalne medium PS : 40 bar od 11/2” do 2”
Ci
śnienie maksymalne medium PS : 25 bar od 21/2” do 3”
Temperatura medium TS : -10°C / +180°C
Temperatura otoczenia TS : -20°C / +70°C
Sprężone powietrze: min 4 bar / max. 10 bar


SIŁOWNIKI PNEYMATYCZNE dwu stronnego i jednostronnego działania
Siłowniki są dobierana do wartosci:
– Sprężone powietrze: 6 bar
– Max. różnica ciśnień: 10 bar


OPCJE:

Siłowniki zwymiarowane do ciśnienia sprężonego powietrza 6 bar

Wielkości różnicy ciśnienia siłownik w górę/ gół: 10 bar

Siłownik ze specjalnymi powłokami, siłowniki ze stali nierdzewnej

Siłownik do bardzo niskich temperaturach (-60 ° C) lub bardzo wysokich (150 ° C)

Specjalna wersja dla stref zagrożonych wybuchem

Filtr regulator pneumatyczny

Elektrozawory rozdzielające

Pozycjoner (ustawniki pozycyjne)

Zawory wydechowe

Ograniczniki przepływu - hamulec wydechowy

Złączki i przewody