Przewody poliamidowe PA

  • Producent: Parker Legris
  • Czas realizacji: ok 5 dni roboczych
-40°C do +100°C, 50 bar, pneumatyka, media procesowe

Aplikacje: układy pneumatyczne, przesył mediów procesowych 
Media:
sprężone powietrze, media przemysłowe
Materiały: poliamid półsztywny, 7 kolorów
Ciśnienie pracy: od 99% vacum do 50 bar
Temperatura pracy: -40°C do +100°C
Twardość:  68° shore

Opakowania: 25m i 100m pudełko kartonowe
                   500m i 1000m szpula

 

Normy:
Przemysł
DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
DI : 97/23/CE (PED)
RG : 1907/2006 (REACH)
Transport
Odporność chemiczna testowana wg. DIN 74324 -1 / DIN
73378 / ISO 7628