Przewody ognioodporne PA

  • Producent: Parker Legris
  • Czas realizacji: Na zapytanie
-40°C do +100°C, 50 bar, pneumatyka mobilna, kolejnictwo, spawalnictwo, bardzo wytrzymałe
Charakterystyka: bezpieczeństwo, duża odporność ogniowa, minimalna emisja dymu, dym nietoksyczny
idealny do bardzo trudnych warunków pracy

Aplikacje: pokładowe układy pneumatyczne w transporcie kołowym

Media: sprężone powietrze, smary, media przemysłowe

Materiały: poliamid z dodatkami ogniotrwałymi

Ciśnienie pracy: od 99% vacum do 50 bar
             
Temperatura pracy: -40°C do +100°C
                               
Twardość: 63° shore
                 
Opakowania: 25m i 100m pudełko kartonowe
                   500m i 1000m szpula

 

NORMY:

Railway
Pr EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25
NF F16101: I3 F2,

DIN 5510-2: S4, SR2, ST2
ISO 4892

Industrial
DI: 97/23/EC (PED)
DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
RG: 1907/2006/EC (REACH)
UL94 V-0 (Fire resistance)