Przewody iskroodporne PA

  • Producent: Parker Legris
  • Czas realizacji: ok 5 dni roboczych
-20°C do +80°C, 36 bar, roboty spawalnicze, atmosfera agresywna, chłodnictwo
Charakterystyka: odporność na iskry spawalnicze i czynniki agresywne

Aplikacje: układy pneumatyczne w trudnych warunkach pracy, spawalnictwo, chłodnictwo

Media: sprężone powietrze, smary, media przemysłowe

Materiały: poliamid w otulinie PVC

Ciśnienie pracy: od 99% vacum do 36 bar
             
Temperatura pracy: -20°C do +80°C
                 
Opakowania: 25m i 100m pudełko kartonowe
                  

 

NORMY:

Industrial
DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
DI: 97/23/EC (PED)
RG: 1907/2006 (REACH)
UL94 V-0 (Fire resistance)