Przewody antystatyczne PU

  • Producent: Parker Legris
  • Czas realizacji: ok 5 dni roboczych
-20°C do +70°C, 10 bar, elektronika, lakiernictwo, pakowanie antystatyczne
Charakterystyka: niska oporność, wysoka elastyczność

Aplikacje: pakowanie antystatyczne, pneumatyka, elektronika, lakiernictwo

Media: sprężone powietrze, media przemysłowe

Materiały: poliuretan z dodatkami przewodzącymi

Ciśnienie pracy: od 99% vacum do 10 bar
             
Temperatura pracy: -20°C do +70°C
                               
Twardość:  50° shore
                 
Opakowania: 25m i 100m pudełko kartonowe
                  

 

NORMY:

DI: 94/9/EC (ATEX*)
DI: 1907/2006 (REACH)
DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
*For ATEX areas, please consult us