Parker P3T wysokowydajne usuwanie mgły olejowej rozmiary od 1/4" do 3"

  • Producent: PARKER
  • Czas realizacji: ok 5 dni roboczych
Usuwanie mgły olejowej

Rodzaj filtracji Usuwanie par oleju
Usuwanie cząstek (w tym wody
i aerozoli olejowych)
nie dotyczy
Maksymalna resztkowa
zawartość oleju w temperaturze
21°C
0,003 mg/m3 0,003
ppm (wag.)
Skuteczność filtra nie dotyczy
Metody badań ISO 8573.5
Próbna koncentracja wlotowa
wg ISO 12500-1
nie dotyczy
Początkowe ciśnienie różnicowe
w stanie suchym
< 200 mbar (3 psi)
Początkowe ciśnienie różnicowe
w stanie nasycenia
nie dotyczy
Częstość wymian wkładu
filtrującego
Po wykryciu par oleju
Klasa filtracji poprzedzającej 0,01 mikrometra