Parker P3T filtracja 1 µm rozmiary od 1/4" do 3"

  • Producent: PARKER
  • Czas realizacji: Na zapytanie
Filtracja 1 μm o wysokiej skuteczności

Rodzaj filtracji Koalescencyjna
Usuwanie cząstek (w tym wody
i aerozoli olejowych)
Do 1 mikrometra
Maksymalna resztkowa
zawartość oleju w temperaturze
21°C
0,06 mg/m3 0,05 ppm
(wag.)
Skuteczność filtra 99.925%
Metody badań ISO 8573.2 ISO 8573.4
ISO 12500-1
Próbna koncentracja wlotowa
wg ISO 12500-1
40 mg/m3
Początkowe ciśnienie różnicowe
w stanie suchym
< 70 mbar (2 psi)
Początkowe ciśnienie różnicowe
w stanie nasycenia
< 140 mbar (3 psi)
Częstość wymian wkładu filtrującego Co 12 miesięcy