P1M ze sprężyną pchający lub ciągnący

  • Producent: PARKER
  • Czas realizacji: ok 10 dni roboczych
P1M wersje jednostronnego działania w odmianie pchającej lub ciągnącej

• Konstrukcja z czterema przyłączami – opcjonalne
  konfiguracje przyłączy
• Rozmieszczenie otworów montażowych wg
  VDMA
• Średnica cylindra 32 do 100 mm
• Konstrukcja odporna na korozję, mały ciężar
• Standardowo z tłokiem magnetycznym
• Amortyzatory dobiegu tłoka zwiększające
  trwałość siłownika
• Smarowane smarem dopuszczonym do kontaktu
  z żywnością

Parametry techniczne - patrz karta katalogowa PDF

Dane eksploatacyjne

Ciśnienie robocze: maksimum 10 barów
Dopuszczalny czynnik roboczy: powietrze, smarowane
lub niesmarowane
Temperatura pracy,
wersja standardowa: -20ºC do + 80ºC
Wersja wysokotemperaturowa: -10ºC do + 150ºC
Dane techniczne - patrz płyta CD
Nasmarowane fabrycznie; dodatkowe smarowanie w normalnych
warunkach nie jest konieczne.
Po zastosowaniu smarowania dodatkowego należy
je kontynuować.