P1J z tłoczyskiem prowadzonym

  • Producent: PARKER
  • Czas realizacji: ok 5 dni roboczych
Siłowniki dwustronnego działania z tłoczyskiem prowadzonym
Siłowniki dwustronnego działania z tłoczyskiem prowadzonym
Siłowniki te posiadają dwa trzpienie prowadzące połączone
z tłoczyskiem siłownika za pośrednictwem płyty kołnierzowej.
Takie siłowniki są szczególnie przydatne do operacji zaciskania
i przemieszczania, w których obracanie się tłoczyska jest
niepożądane lub występują obciążenia boczne.

Parametry techniczne - patrz karta katalogowa PDF