P1D z tłoczyskiem suchym

  • Producent: PARKER
  • Czas realizacji: ok 10 dni roboczych
Praca z tłoczyskiem suchym

Praca z tłoczyskiem suchym
W wielu zastosowaniach, szczególnie w przemyśle spożywczym,
siłowniki są poddawane częstemu myciu, podczas którego zmywa się
także warstewka smaru z tłoczyska. Narzuca to specjalne wymagania
dotyczące konstrukcji (pierścień zbierający) i materiałów (uszczelki)
tłoczyska. Do tego typu zastosowań oferowane są siłowniki P1D
wszystkich rozmiarów z wersją uszczelnienia specjalnie opracowaną
do pracy z tłoczyskiem suchym. Zastosowano w nim specjalną uszczelkę
w kształcie litery „L”, wykonaną z samosmarującego polietylenu o dużym
ciężarze cząsteczkowym (HDPE) – jest sprawdzone uszczelnienie, jakie
stosowane było już w poprzednio oferowanych siłownikach P1C.