Parker A-LOK® CPI™

Parker A-LOK®  CPI™
Łączniki rurowe CPITM / A-LOK® Parkera zostały
zaprojektowane, jako bezprzeciekowe połączenia
dla aplikacji procesowych, energetycznych i
pomiarowych. Te jedno i dwu pierścieniowe
łączniki są produkowane zgodnie z najwyższymi
standardami jakościowymi i są dostępne w
szerokim zakresie rozmiarów, materiałów i
konfiguracji.
Właściwości
Łączniki rurowe CPITM / A-LOK® Parkera zostały
specjalnie zaprojektowane do użytku w
instalacjach pomiarowych, sterowania
procesami, analizatorach i zakładach
chemicznych, petrochemicznych,
energetycznych i papierniczych, w urządzeniach
ochrony środowiska. Łączniki rurowe CPITM /
A-LOK® używane są również w innych
aplikacjach i gałęziach przemysłu, tam gdzie
wymagane są niezawodność i jakość.