Zawory kulowe - trójdrogowe elektryczne

Zawór kulowy 780XS elektryczny

Zawór kulowy 780XS elektryczny

Dedykowany dla przemysł chemiczny, petrochemiczny, instalacja hydrauliczna, ogrzewania, dystrybucji wody, sprężonego powietrza...