Zasuwy nożowe - Auma

Zasuwy nożowe - Auma

AUMA to kluczowy producent napędów ustawczych do automatyzacji armatur przemysłowych. Jako ceniony w świecie specjalista w obszarze elektrycznych napędów ustawczych AUMA wyróżnia się wysoką jakością w projektowaniu, produkcji i serwisie elektrycznych napędów.

AUMA zapewnia trwałe i niezawodne systemy napędu ustawczego, m.in. napędy wieloobrotowe, niepełnoobrotowe i liniowe o wysokiej użyteczności z odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zastosowanie rozwiązań Auma w przemyśle

Produkty AUMA w dużej mierze wykorzystywane są w gospodarce wodnej do eksploatacji śluz i jazów. Zasuwy nożowe Auma z napędem elektrycznym przeznaczone są głównie dla branży energetycznej, wodnej, naftowej, gazowej i przemysłowej. Znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym, chemicznym, papierniczym i energetycznym, głównie w hutnictwie, zakładach przeróbki węgla oraz przemyśle cementowym. Systemy Auma są przeznaczone do uzdatniania wody oraz zaopatrywania w wodę, do odprowadzania ścieków, proszków i pulpy.

Uniwersalne wykorzystanie AUMA

Funkcjonalna konstrukcja zasuwy nożowej Auma pozwala na użycie różnego rodzaju uszczelnień: NBR, EPDM, FKM i PTFE.

Zasuwy nożowe z napędem Auma stosuje się do zabudowy międzykołnierzowej. Zasuwy Auma są jednostronnie szczelne. Stosuje się je jako armaturę odcinającą. Napęd nastawnika umożliwia jej ustawienie w pozycji zamknięte/otwarte z osobnego miejsca sterowania.

Zasuwa nożowa 170 AUMA

Zasuwa nożowa 170 AUMA

woda i uzdatnianie, pulpy chemiczne, proszki, przemysł spożywczy i chemiczny ...