Przepustnice przemysłowe TTV

Przepustnica 1150

Przepustnica 1150

przemysłowe instalacje wody zimnej i ciepłej ; wymienna wykładzina: EPDM; korpus: żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7 powłoka rilsan; dysk: stal nierdzewna ASTM A351 CF8M do DN100...

Przepustnica 1153

Przepustnica 1153

Zastosowanie: przygotowanie wody i zaopatrzenie w wodę, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, przemysł spożywczy, przemys stoczniowy,...

Przepustnica 1149

Przepustnica 1149

Zastosowanie: elektrociepownie, elektrownie wodne i nuklearne, przygotowanie wody....

Przepustnica 1152

Przepustnica 1152

Zastosowanie: oleje mineralne i roślinne, gazy, niearomatyczne węglowodory, tłuszcze zwierzęce i roślinne, powietrze...

Przepustnica 1151

Przepustnica 1151

Zastosowanie: oleje mineralne i roślinne, gazy, niearomatyczne weglowodory, tłuszcze zwierzęce i roślinne, powitrze...

Przepustnica 1156

Przepustnica 1156

Zastosowanie: oleje mineralne i roślinne, tłuszcze, zwierzęce i roślinne...

Przepustnica 1158

Przepustnica 1158

Zastosowanie: woda, woda morska...

Przepustnica 1147

Przepustnica 1147

Zastosowanie: Proszki, materiały ścierne oraz woda zanieczyśczona osadami, alkohole, aceton, środki spożywcze....

Przepustnica 1154

Przepustnica 1154

Zastosowanie: paliwa, kwasy, tuszcze, węglowodory,oleje mineralne i roślinne, biogaz.

Przepustnica 1157

Przepustnica 1157

Zastosowanie: czynniki nisko- i wysokotemperaturowe,środki spożywcze, sprężone powietrze , gaz

Przepustnica 1141

Przepustnica 1141

Zastosowanie: gaz -  certyfikat NF ROBGAZ

Przepustnica 1145

Przepustnica 1145

Zastosowanie: żrące ciecze (kwasy)...

Przepustnica 1155

Przepustnica 1155

Zastosowanie: żrące ciecze (kwasy) ...

Przepustnica 1144

Przepustnica 1144

Zastosowanie: sieci pożarowe i tryskaczowe.

Przepustnica 1163

Przepustnica 1163

Przepustnica międzykołnierzowa  tzp LUG z napędem ręcznym - dźwignia Zastosowanie: roztwory kwasów i zasad mineralnych, roztwory soli organicznych, alkohole, woda i woda morska....

Przepustnica 1164

Przepustnica 1164

Przepustnica międzykołnierzowa tzp LUG z napędem ręcznym - dźwignia Zastosowanie: przemys chemiczny i petrochemiczny np. benzyna bezolowiowa, ketony, aminy, freon 22(ograniczenia: para wodna i goràca woda max. 130 ºC)...

Przepustnica 1181

Przepustnica 1181

Przepustnica międzykołnierzowa typ LUG z napędem ręcznym - dźwignia Zastosowanie: dystrybucja gazu,...

Przepustnica 1184

Przepustnica 1184

Przepustnica międzykołnierzowa ręczna - Korpus 316 / Dysk 316 / Uszczelnienie EPDM...