P5T wersje konstrukcyjne

P5T wersje konstrukcyjne

Wersje konstrukcyjne
Oprócz wersji standardowych na specjalne zamówienie
oferowany jest także szereg niestandardowych wersji
siłowników serii P5T, umożliwiających realizację wielu
efektywnych rozwiązań konstrukcyjnych.
Siłowniki ze specjalnymi parametrami skoku
Siłowniki z dwiema płytami ustalającymi
Siłowniki z regulowanymi ogranicznikami i amortyzacją
Siłowniki do pracy w zakresie wysokich temperatur od -10°C
do + 150°C (tłoki niemagnetyczne)
Specjalne wersje do zastosowania w przemyśle
spożywczym
Siłowniki te stanowią specjalną wersję siłowników P5T,
przeznaczoną do zastosowań w przemyśle spożywczym
i w innych układach, w których wymagana jest odporność na
korozję i wysoki poziom higieny. Wszystkie stalowe części
oraz inne elementy tych siłowników wykonane są ze stali
nierdzewnej lub aluminium poddanego specjalnej obróbce.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi
Klienta.

Łożyskowanie ślizgowe lub łożyskowanie
kulkowe z kulkami krążącymi
Standardowo w siłownikach P5T stosuje się ślizgowe
łożyskowanie trzpieni prowadzących. Przy tym rodzaju
łożyskowania trzpienie prowadzące mają większą średnicę,
co pozwala na doskonałe przenoszenie większych obciążeń,
zwłaszcza statycznych. Łożyska ślizgowe bardzo dobrze
zachowują się w przypadku występowania wibracji
i zanieczyszczeń; można je także regularnie myć.
Natomiast łożyskowanie kulkowe z kulkami krążącymi
w obiegu zamkniętym stosowane są w miejscach, w których
wymagana jest wysoka dokładność i niskie tarcie.

P5T gniazda przyłączeniowe u góry.

Siłowniki dwustronnego działania,gniazda przyłączeniowe u góry.

P5T gniazda przyłączeniowe z tyłu

Siłowniki dwustronnego działania,gniazda przyłączeniowe z tyłu.

P5T gniazda przyłączeniowe z boku

Siłowniki dwustronnego działania,gniazda przyłączeniowe z boku.

P5T z dwiema płytami ustalającymi

Siłownik dwustronnego działaniaz dwiema płytami ustalającymi

P5T z dwiema płytami ustalającymi i regulowanymi zderzakami z amortyzacją

Siłownik dwustronnego działaniaz dwiema płytami ustalającymii regulowanymi zderzakamiz amortyzacją

P5T z jedną płytą ustalającą i regulowanymi zderzakami z amortyzacją

Siłownik dwustronnegodziałania z jedną płytą ustalającąi regulowanymi zderzakamiz amortyzacją