9109 siłowniki mieszkowe

9109 siłowniki mieszkowe

• 10 wielkości, średnice 70 – 660 mm
• Długości skoku od 45 do 375 mm
• Jedno-, dwu- i trójfałdowe
• Duża siła nacisku, ruch bez tarcia
• Nie wymagają konserwacji

Siłowniki mieszkowe jednofałdowe

Siłowniki mieszkowe jednofałdowe - skoki od 45 do 115mm

Siłowniki mieszkowe dwufałdowe

Siłowniki mieszkowe dwufałdowe - skoki od 50 do 310mm

Siłowniki mieszkowe trójfałdowe

Siłowniki mieszkowe trójfałdowe - skoki od 65 do 375 mm