495870, 495875 i 495880 cewka Ex II 3 GD strefa 2/22

495870 - standard      GAZ II 3 G - Ex nc AC IIC T3/T4      
                                PYŁ  II 3 D - Ex Tc IIIC - T195°C/T130°C
495875 - małej mocy  GAZ II 3 G - Ex nc AC IIC T3/T4      
                                PYŁ  II 3 D - Ex Tc IIIC - T195°C/T130°C
495880 - dużej mocy  GAZ II 3 G - Ex nc AC IIC T3 65°C      
                                PYŁ  II 3 D - Ex Tc IIIC - T195°C

IP 65 zgodnie z IEC/EN 60529 (z wtyczką)

klasa izolacji: F 155°C dla 495870 i 495875
                    H 180°C dla 495880

klasa temperaturowa pyłu (D): 130°C dla 495870 i 495875
                                            170°C dla 495880

przyłącze elektryczne: wtyk zgodny z EN 175301-803 typ A  (w komplecie)

temperatura otoczenia: -40°C do +50°C

moc 495870: AC 8W (zimna 9W)
                    DC 9W (zimna 12W)
moc 495875: AC 6W (zimna 7W)
                    DC 7W (zimna 9W)
moc 495880: AC 14W (zimna 18W)
                    DC 14W (zimna 21W)

kody napięć 495870:

24/50               A2
48/50               A4           
110/50             A5 
220-230/50       3D
24 DC               C2
48 DC               C4
110 DC             C5

kody napięć 495875:

220-230/50       3D
24 DC               C2

kody napięć 495880:

24/50               A2
110/50             A5
230/50             F4
24 DC              C2